fbpx

Barkiet System - Skötsel och montering produkter

EXTREME 1.5 – Professional Floor Underlays NEXT STEP

Framtaget och specialanpassat till golv ur kollektionen NEXT STEP. Golvunderlaget kan även användas under andra golv ur Barlineks sortiment och under laminatgolv.

Protektor Koncentrat

Ett koncentrerat medel till daglig rengöring av lackerade trägolv.
• Medlet löses i vatten: ca. 100 ml i 5 liter vatten.
• Innehåller inga vax vilket underlättar golvets senare renovering.
• Efterlämnar inga fuktfläckar.
• Skapar en beständig, antistatisk och halksäker skyddsfilm på ytan.
• Kan användas också för sten- och keramikgolv.

FixMat Sound 2.1. SD – Professionellt Golvunderlägg

FixMat SOUND 2.1 SD underlägg är avsett för flerskiktsgolv av trä men kan med fördel appliceras även under laminatgolv med klicksystem (underlägget uppfyller EPLF-föreningens stränga krav).

Monteringssats

Monteringssatsen är nödvändig för att lägga parkettgolv ordentligt och snabbt. Satsen består av:

 • slagjärn – underlättar att slå samman brädornas kortändar, särskilt vid väggen,
 • slagkloss av trä – underlättar att koppla brädor på långsidan.

Barkiet Primer till 1K 950-lim

En enkomponents polyuretanbaserad primer:

 • används för att förbereda cement- och betongunderlag innan man börjar limma trägolv med hjälp av Barkiet 1K 950-limmet,
 • syftet med primern är att ännu öka limmets häftförmåga och förstärka den övre delev av underlaget,
 • lösningsmedelsfri,
 • man stryker ut primern med hjälp av en mjuk målningsrulle eller en elastisk spackelspade,
 • för en kvadratmeter golv behöver man ca. 90-200 g primer.

KLJ001007 – 5 l.

1K 950 Barkiet lim baserat på hybridpolymer

Ett professionellt enkomponents lim baserat på hybridpolymer:

 • det härdade limmet är mycket elastiskt,
 • lämpligt för lamellparkett, mosaikparkett, stavparkett, massiva trägolv, industriparkett 16-22 mm o.d.,
 • kan användas på olika betong- och cementundergolv samt på spånskivor och slipade OSB-skivor,
 • kan användas då man monterar golvet på golvvärmesystem,
 • lösningsmedelsfritt,
 • för en kvadratmeter golv behöver man ca. 900-1400 g lim
 • arbetstid: 30-40 minuter/m2

KLJ001006 – 5 l.

Monteringsclips till brädor installerade på väggen

En metallclips som låter att montera varje Barlinek parkettgolv (14 mm och 15 mm tjock) på väggen på ett säkert, enkelt och snabbt sätt. Parkettgolv monterat på väggen:

 • ger unik design åt rummet,
 • tack vare Barlineks breda sortiment på parkettgolv får man oerhört många designmöjligheter,
 • träet på väggen ger en extra ljudisolering.

Monteringsclips till socklar

Barclips, dvs. metallclips till montering av Barlinek socklar. Clips låter att fästa socklarna snabbt och enkelt samt lika bekvämt demontera dem om det behövs.

Träbaserade gråa underlagsskivor – 5,5 mm – 6,99 m2

En träbaserad och miljövänlig produkt:

 • Ger en bra termisk isolation och ljudisolation,
 • Är tålig mot stora belastningar,
 • Kan jämna ut underlaget upp till 3 mm.

Tekniska data:

 • Stegljudsdämpning: 15-19 dB
 • Värmeledningsförmåga: 0,07 W/mK
 • Värmeisolering 0,079 m2K / W
 • Densitet: 250 kg/m3

Korkunderlag 2 mm, 10 m2

En naturlig och miljövänlig produkt tillverkad av pressad kork:

 • Ger en bra termisk isolation och ljudisolation,
 • Är tålig mot stora belastningar,
 • Hållbar och elastisk,
 • Fuktbeständig,
 • Läggs snabbt och enkelt.

Tekniska data:

 • Stegljudsdämpning: 19[dB]
 • Värmeledningsförmåga: 0,04 [W/mK]
 • Densitet: 200 [kg/m3]

Wax Care

WAX CARE till första underhållsbehandling av nylagda naturoljade golv samt till periodiskt underhåll. 1 L

Ett medel till första underhållsbehandling av nylagda golv samt till periodiskt underhåll av naturoljade trägolv.

 • En miljövänlig produkt,
 • Medlet skyddar, underhåller och fräscher upp träytan,
 • Har hydrofobiska egenskaper,
 • Det rekommenderas att behandla varje nylagt naturoljat golv med Eco Wax Care innan golvet tas i bruk,
 • När medlet torkats kan den matta golvytan poleras ytterligare med en ren trasa eller polermaskin.

Magic Cleaner

MAGIC CLEANER, till grundrengöring av kraftigt nedsmutsade golv samt till rengöring av golvet före dess periodiskt underhåll, 1L

Ett koncentrerat medel till grundrengöring av kraftigt nedsmutsade golv samt till rengöring av golvet före dess periodiskt underhåll.

 • En miljövänlig produkt.
 • Medlet löses i vatten i förhållande 1:10.
 • Tar bort smuts, fett, nikotin och rester av andra skötselmedel.
 • Innehåller inga blekmedel.
 • Är biologiskt nedbrytbart.

ANVÄNDNING:
Dosera lösningen jämnt på ytan med hjälp av en mopp, trasa eller polermaskin vid stora ytor. Häll inte lösningen direkt på träytan. Vänta 5 – 20 minuter tills medlet börjar verka. Ta bort den lossade smutsen med en ren trasa. Rengör ytan med rent vatten 2-3 gånger. Arbetet kan upprepas om det behövs. När ytan torkar ska den behandlas med Wax Care.

Wash Care

WASH CARE – ett högt koncentrerat medel till daglig rengöring av naturoljade golv, halkskyddande 1L.

Ett koncentrerat medel till daglig rengöring av naturoljade golv.

 • En miljövänlig produkt,
 • Medlet löses i vatten: 100 ml i 5 liter vatten,
 • Fräscher upp ytan och skyddar mot nedsmutsning,
 • Har halkskyddande egenskaper,
 • Eventuellt vattenöverflöd på golvet bör tas bort omedelbart innan det torkar.

Protektor Blask

Ett medel till periodiskt underhåll av lackerade trägolv, 1L.

 • Produkten är färdig att användas; löses inte,
 • Lämnar inga ränder, smetas inte ut och attraherar ingen smuts eftersom den inte innehåller paraffin eller vax,
 • Skapar en beständig skyddsfilm på golvytan som förnyas vid varje användning av Protektor Blask,
 • Döljer microrepor,
 • Tillför ett bra skydd åt trägolv som är lagda i utrymmen med stor trafik, som t.ex. kontor och butiker,
 • Innan man behandlar golvet med Protektor Blask bör man rengöra det med Protektor Komplet.

Protektor Komplet

Ett koncentrerat medel till avfettning och periodisk grundrengöring av lackerade trägolv.

 • Medlet löses i vatten: 50-300 ml av Protektor Komplet i 5 liter vatten beroende på hur smutsigt golvet är,
 • Tar bort ingrodd smuts, envisa fläckar och rester av olika underhållsmedel, inklusive gamla skikt av Protektor Blask,
 • Lämnar inga ränder,
 • Perfekt att användas innan man lackerar om golvet samt innan man behandlar det med Protektor Blask.