fbpx

BARLINEK PARKETT – LÄMPLIG FÖR GOLVVÄRME

Barlinek parkett är mycket bra värmeledare tack vare sin skiktkonskruktion och kan med fördel användas på golvvärme – både elektrisk och vattenburen.  Det är en beprövad produkt för många år.

Vattenburen eller elektrisk golvvärme är ett uppvärmningssystem som mycket ofta används i våra hem. De viktigaste fördelarna med golvvärme är:

Gynnsam temperaturfördelning i rummen – det är varmare vid fötterna och svalare vid huvudet. Tack vare detta kan man i rum med golvvärme ha ca 2°C lägre temperatur än i utrymmen med traditionella värmeelement utan att man känner av temperaturskillnaden.

Uppvärmningssystemet är osynligt – värmeelementen tar inte plats på väggarna och den dolda golvvärmen ökar friheten vad gäller inredning av interiören.

Värmen avges jämnt i hela rummet och inte bara i värmeelementets installationsplats. Lågtemperatur golvvärme kan också anslutas till värmepump. Tack vare detta kan betydande besparingar av värmekostnader uppnås.

Lågtemperatur uppvärmning innebär att värmeytorna är varma men deras temperatur överskrider inte människans hudtemperatur och liknar lufttemperaturen

Tack vare sina fördelar ersätter denna uppvärmningstyp allt oftare traditionella värmeelement. Luftrörelsen i rummet orsakar inga turbulenser vilket gör att pollen inte svävar i luften vilket är fallet vid traditionellt uppvärmningssystem. Detta innebär att allergiker kommer att förespråka denna lösning.

När trä används på golvvärme uppstår en viss tveksamhet vad gäller uttorkning av trät till följd av temperatur- och fuktighetsändringar. Man måste dock komma ihåg att det går att begränsa träts krympning och expansion. Lösningen är 3-skikts parkett med limfritt lås av typen ”click” vars korskonsktuktion effektivt begränsar träts krympning och expansion och gör att brädan är mycket säker jämfört med massivt golv som saknar sådan konstruktion. En annan tveksamhet väcks av faktumet att trät är ett isoleringsmaterial men man bör komma ihåg att detta inte är 100% isolering, varje bräda har sin egen värmeledningsförmåga. Ett exempel på sådant golv utgörs av Barlinek parkett där ”Barclick” fogen flexibelt reagerar på fuktighets- och temperaturändringar. Tack vare detta kan 3-skikts parkett från Barlinek monteras på vattenburen och elektrisk golvvärme.

Barlinek parketts tekniska data*:

  • Tjocklek:  14mm
  • Värmemotstånd: 0,1 m2K/W
  • Värmeledningsförmåga: 0,14 W/mK

 

Montering på vattenburen golvvärme

Vid montering av 3-skikts parkett på vattenburen golvvärme måste en sk. värmebehandling av flytgolvet utföras. Den innebär cykliskt uppvärmning av flytgolvet för att bli av med sk. restfukt från flytgolvet samt eliminera farliga spänningar i undergolvet.

Nedan följer ett protokoll (en cykel) från värmebehandling av underlaget:

PROTOKOLL FRÅN VÄRMEBEHANDLING AV UNDERLAG

MED GOLVVÄRME FYLLS I AV BYGGHERREN (KONTROLLANSVARIG)

– gäller ett rum: (ex. vardagsrum, kök, annat…)

DOWNLOAD A PDF FILE

Efter värmebehandling av underlaget kan montering av golvet påbörjas.

Två monteringssystem kan användas på golvvärme: flytande samt genom limning av brädor till underlaget:

Montering med lim på vattenburen golvvärme

Vid limmat golv se till att det använda limmet bibehåller sina egenskaper och flexibilitet även vid stora temperaturvariationer. Limtillverkarna åsätter speciella piktogram och information om limmets användbarhet för montering på golvvärme på förpackningen. Barlinek rekommenderar att en professionell golventreprenör anlitas för allt arbete med limning av golvet.

Viktigt!

Underlagets yta som kontrolleras med tvåmeters vattenpass som läggs på valfri plats mot ytan ska inte vissa större avvikelse mellan underlagets yta och horisontella planet än 3mm/2m längd.

Flytande montering på vattenburen golvvärme.

Vid flytande montering använd underlag med minsta möjliga värmeförlustfaktor. Enligt standarden rekommenderas användning av underlag med värmeförlustfaktor R<0,05 m2K/W ex. vanlig 3mm wellpapp eller andra specialunderlag.

Efter värmebehandling av flytgolvet och val av golvunderlaget monteras golvbrädorna på samma sätt som vid montering utan golvvärme. Vid Barlineks lyftande system rekommenderas användning av isoleringsplast som läggs med ca 20cm överlapp och tejpas ihop med tätningstejp.

Alla golvbrädor från Barlinek kan monteras på vattenburen och elektrisk golvvärme.

Montering av Bralinek golvet på elektrisk golvvärme

Viktigt!

Före montering av ett elektriskt uppvärmningssystem läs noga systemets monteringsanvisning.

Råd för montörer och användare av trägolv som läggs på elektrisk eller vattenburen golvvärme.

1. Den mest fördelaktiga golvbeläggningen på ett golvvärmesystem utgörs av  en färdig 3-skikts träbräda med limfri klickfog.

2. När man bestämmer sig för att limma golvet till underlaget är det värt att kontrollera att limmet bibehåller sina egenskaper och flexibilitet i många år även vid stora temeraturvariationer.

3.Ett villkor för att påbörja läggning av brädor på golvvärme är att ett kvalificerat montagelag upprättar och undertecknar protokoll från värmebehandling av undergolvet. Om det efter värmehandlingsprocessen av flytgolvet sker ett avbrott i uppvärmningen ställ värmen på 21°C(70°F) över ett tiotal dagar före monteringen och montera golvet i denna temperatur.

4. För korrekt montering av golvet är det värt att se till att golvets fuktighet under montering och användning inte överskrider tillåtet område. För golvbrädor från Barlinek är det 7% ± 2%.

5. För att uppnå en optimal temperatur efter montering rekommenderas det att den hålls på 21°C(70°F) under första 48 timmar och sedan höjs med 1-2 garder om dagen. Temperaturgränsen som ej ska överskridas är 29°C (84°F) på brädytan. Oavsett använt uppvärmningssystem måste en realtiv fuktighet på 45% – 60% hållas i rummet under hela året.

6. Flytgolvets fuktighet ska inte överstiga:
– 1,8% för cementflytgolv som mäts med CM-metod
– 0,3% anhydritgolv som mäts med CM-metod

7. För att inte orsaka ojämn krympning och expansion av trät ska hela golvytan värmas upp. Detta garanterar också högsta användarkomfort (inga kallare platser på golvet).

8. Ett trägolv som lagts på golvvärme får inte övertäckas med mattor. Möbler som ställs på golvvärme, ex. soffor ska hög minst 20 cm höga fötter.

9. Vid flytande montering direkt på flytgolvet rekommenderas det att man lägger isoleringsplast. Plasten monteras med 20 cm överlapp och tejpas.

10. Under uppvärmningsperioden kan det förekomma hårfina spalter mellan brädorna till följd av minimal krympning av trät.

11. Vid slutet av värmesäsongen minska gradvis temperaturen med 1°C eller 2 °C om dygnet.

*snittvärden för en 14mm tjock bräda