fbpx

Golvkylsystem – monterings – och användarriktlinjer för parkettgolv

Vattenburna golvvärmesystem kan användas för att kyla utrummen under varma sommardagar. Anslutning av golvvärmesystem med golvkylningssystem bör beslutas under byggnadsstadiet.  Golvkylningssystem är ett system där golvkonstruktionen absorberar värmen från utrymmet vilket leder till temperatursänkning.  Faktorn som tar bort värme är kallt vatten som leds genom rör innuti utjämnad betong.  Denna lösning ger möjlighet till att uppnå en komfortabel temperatur i utrymmet utan att man använder sig av traditionell luftkonditionering.  Golvkylningssystemet kommer att uppfylla sin funktion i utrymmen med mycket solstrålning genom att absorbera luftvärmen med hjälp av det nedkylda golvet.  Detta överensstämmer med den termodynamiska principen som går ut på värmeflödet från det varmare till det kallare mediet.

Tips för monterare och användare – om man följer dessa tips så gäller garantin från Barlinek.

  • Det är mycket viktigt att golvkylning är utrustad med lämpliga styrsystem som skyddar mot kondensering av vattenånga på golvytan. För att förhindra detta bör temperaturen på det kalla vattnet i rören inte falla under ett visst värde. En sensor bör installeras som beräknar förhållandet mellan luftens relativa luftfuktighet och temperaturen på golvytan i varje utrymme med golvkylsystem. Sensorn ska stänga av kallvattenflödet innan det uppnår den så kallade daggpunkten, det vill säga kondensering av vattenånga på golvytan. Bristen på ett sådant skydd kan leda till att det kondenserade vattnet tränger in i golvet vilket orsakar okontrollerad träfuktning vilket medför skador på trägolvet, såsom deformation, missfärgning samt bildning av springor mellan brädor.
  • Rumstermostaten bör inte ställas in till en temperatur som är lägre än 23°C. Dessutom bör temperaturskillnaden på termostaten och rumstemperaturen inte överstiga 5°C. Exempel: om rumstemperaturen är inställd på 30°C, då ska temperaturen på termostaten vara inställd på min. 25°C.
  • Golvkylsystemet bör skyddas mot en eventuell sänkning av vattentemperatur som understiger 18°C i anläggningen.
  • Det installerade golvets maximala värmebeständighet kan inte vara större än R ≤0,15m2K/W. Om parketten läggs flytande, bör underlagsmaterialets värmebeständighet inte vara större än 0,05 m2K/W. För att uppnå minsta värmebeständighet rekommenderar Barlinek att hellimmas golvet mot underlaget.
  • Golvkylning måste stängas av 24 timmar före golvmontering. Efter genomförd montering så kan man aktivera golvkylningen igen efter 24 timmar.
  • Cementskiktets fuktighet bör vara maximalt upp till 1,8 % och anhydrit upp till 0,3 %. Mätningar bör göras med karbidmetoden, den så kallade CM.
  • Övriga monterings- och användningsparametrar överensstämmer med monteringsanvisningarna och användningsvillkoren för parkettgolv. Mer information på https://www.barlinek.com
  • Beslutet om möjligheten att använda golvkylning kräver en termisk balans som ska förberedas vid konstruktionsstadiet. Att utelämna detta skede kan leda till felaktigt utrustningsval och otillräcklig drift av hela kylsystemet.