fbpx

Wax Care

WAX CARE till första underhållsbehandling av nylagda naturoljade golv samt till periodiskt underhåll. 1 L

Ett medel till första underhållsbehandling av nylagda golv samt till periodiskt underhåll av naturoljade trägolv.

  • En miljövänlig produkt,
  • Medlet skyddar, underhåller och fräscher upp träytan,
  • Har hydrofobiska egenskaper,
  • Det rekommenderas att behandla varje nylagt naturoljat golv med Eco Wax Care innan golvet tas i bruk,
  • När medlet torkats kan den matta golvytan poleras ytterligare med en ren trasa eller polermaskin.