fbpx

Barkiet System - Skötsel och montering produkter

anvandning av barlinek underlag

FixMat Sound 2.1. SD – Professionellt Golvunderlägg

FixMat SOUND 2.1 SD underlägg är avsett för flerskiktsgolv av trä men kan med fördel appliceras även under laminatgolv med klicksystem (underlägget uppfyller EPLF-föreningens stränga krav).

Träbaserade gråa underlagsskivor – 5,5 mm – 6,99 m2

En träbaserad och miljövänlig produkt:

  • Ger en bra termisk isolation och ljudisolation,
  • Är tålig mot stora belastningar,
  • Kan jämna ut underlaget upp till 3 mm.

Tekniska data:

  • Stegljudsdämpning: 15-19 dB
  • Värmeledningsförmåga: 0,07 W/mK
  • Värmeisolering 0,079 m2K / W
  • Densitet: 250 kg/m3