fbpx

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL – LACKERADE GOLV

Lackerade parkettgolv från Barlinek är täckta med flera lager akryllack, härdade med UV-strålar.

HUR KAN MAN SKÖTA GOLVET OCH FÖRHINDRA SKADOR?

När man använder Barlinek parkett – oberoende om det är ett lackat eller oljat golv – bör man komma ihåg om några grundregler – först och främst skydda golvet och inte låta det skadas.

Daglig
skötsel

Se upp för vatten

Använd
entrémattor

Förse
möbelben
med filttassar

Undvik att gå med
högklackade skor
på golvet

Lägg inte golvet
i våtutrymmen

Använd skyddsmattor

REKOMMENDERADE SKÖTSELMEDEL

Ett lackerat golv skall rengöras regelbundet. Till detta skall man använda speciella skötselmedel för lackerade golv:

PROTEKTOR CONCENTRATE

Ett medel till daglig rengöring.

1 liter räcker till ca. 500 m2

PROTEKTOR KOMPLET

Används periodiskt. Medlet tar bort rester av Protektor Koncentrat och Blask samt andra rengöringsmedel. Det är nödvändigt att rensa golvet med Komplet innan man applicerar Protektor Blask.

1 liter räcker till ca. 200 m2 /1 l

PROTEKTOR BLASK

Skapar ett beständigt skikt på golvet vilket skyddar ytan mot damm och smuts.

1 liter räcker till ca. 100 m2

Protektor ConcentrateProtektor KompletProtektor Blask
TrafikDaglig rengöringPeriodikst underhållGrundrengöring
Hemmamiljö med lite trafik, t.ex. vardagsrum, sovrum.Var 5:e till 7:e dag1-2 ggr/årEnligt visuell bedömning
Hemmamiljö och offentlig miljö med medelhård trafik, t.ex. trapphus, korridorer, kontor.Var 3:e till 5:e dag2-4 ggr/årEnligt visuell bedömning
Offentlig miljö med hård trafik, t.ex. restauranger, butiker, skolor.Till och med varje dag1-2 ggr/månadEnligt visuell bedömning

OBS! Golvet skall rengöras och underhållas bara med medel som är avsedda för lackerade golv.
* Använder man rengörings- och skötselmedel till lackerade golv från andra tillverkare än Barlinek, kan missfärgningar och fläckar uppstå både på färgade och ofärgade ytor. Dessutom kan glansen och halkvärdet förändras. Barlinek svarar inte för möjliga skador uppstådda på grund av att man använt medel från andra tillverkare än Barlinek.

Alla rekommendationer angående hur ofta golvet skall rengöras/underhållas är bara indikationer eftersom frekvensen beror på golvets verkliga användning. Med hänsyn till det ovan nämnda kan dessa rekommendationer inte utgöra något garantianspråk. Sand och utspillda vätskor påverkar trägolven mycket negativt så de skall avlägsnas omedelbart. Underhåll med Protektor Blask skall utföras sällan och kan påflyttas i tid om golvet rengörs regelbundet, vilket behåller det i gott skick.

BORSTADE LACKERADE GOLV – SKÖTSEL, RENGÖRING, RENOVERING

Barlinek parkettgolv ytbehandlas på olika sätt för att få olika ytor till slut. Sedan några år har inredningar dominerats av åldrade trägolv som uppskattas av materialets naturlighet och skönhet. De åldrade golven skapas genom att ytan bearbetas på ett speciellt sätt – borstas. Processen beror på att träets mjukare delar avlägsnas. Med hjälp av detta framhävs årsringar och fiberstruktur. Slitagemärken som små repor och tryckmärken som uppstår med tiden blir mindre synliga på borstade golv än på golv med slät yta. För att njuta av det borstade golvets skönhet under flera år skall parketten skötas på rätt sätt.

Med tiden kan borstade golv nedsmutsas, särskilt de jusa. Har man ett borstat golv (oberoende om det är lackerat eller oljat), bör man först och främst skydda ytan mot skador.

 

EFTER MONTERING

Direkt efter ett lackerat och borstat golv har lagts, rekommenderar Barlinek att behandla det med Protektor Blask med hjälp av en mopp. Medlet skapar ett slags film på ytan som fungerar hydrofobiskt. Den skyddar ytans borstade delar samt fogningar mellan brädorna mot fukt. Tack vare detta skydd blir golvet lättare att rengöra (att ta bort smuts och/eller vätskor). Golvet kommer att se ut som nytt längre. OBS! Protektor Blask skall inte spädas med vatten! Det hälls direkt på golvet innan det sprids med hjälp av en mopp. Det är nödvändigt att sprida medlet på ytan jämnt så att det fuktar och inte blötlägger parketten.

 

RENGÖRING AV ETT LACKERAT OCH BORSTAT PARKETTGOLV

STEG 1

För rengöring av ett borstat och lackerat golv behöver man: Protektor Komplet, Protektor Blask, mjukt borste, spraybehållare, mopp.

STEG 2

Protektor Komplet späds med vatten i ett förhållande 1:8 och hälls in i spraybehållaren. Man sprayar golvytan och väntar ca. 5 minuter.

STEG 3

Man tvättar ytan med ett mjukt borste.

STEG 4

Man tar bort smuts från golvytan med hjälp av en ren och fuktig trasa. Operationen upprepas några gånger tills ytan har blivit helt ren. Trasan skall sköljas i ett separat behållare med rent vatten. Vattnet bör bytas ofta.

STEG 5

Efter golvet har tvättats ar det dags att använda Protektor Blask. Medlet hälls på golvytan och sprids med en mopp. Protektor Blask skyddar golvet mot fuktens skadliga påverkan samt mot nedsmutsning av de borstade ställen och fogningarna mellan brädorna.

STEG 6

De ovan beskriva arbeten kan utföras mekaniskt med hjälp av en polermaskin och skötselmedel från ”Protektor”-serien.

RESULTAT (FÖRE OCH EFTER)