fbpx

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL – GOLV OLJADE MED NATUROLJA

Naturolja tränger väl in i träets porer. Den impregnerar träytan och skyddar den mot fukt. Den framhäver också materialets naturliga egenskaper mer än en UV-olja.

HUR KAN MAN SKÖTA GOLVET OCH FÖRHINDRA SKADOR?

När man använder Barlinek parkett – oberoende om det är ett lackat eller oljat golv – bör man komma ihåg om några grundregler – först och främst skydda golvet och inte låta det skadas.

Daglig skötsel

Se upp
för vatten

Använd entrémattor

Förse möbelben
med filttassar

Undvik att gå med
högklackade skor
på golvet

Lägg inte golvet
i våtutrymmen

Använd skyddsmattor

REKOMMENDERADE SKÖTSELMEDEL

Ett oljat golv ska underhållas regelbundet. Till detta skall man använda speciella skötselmedel för oljade ytor:

WASH CARE

Ett högt koncentrerat medel till daglig rengöring av naturoljade golv.

1 liter räcker till ca. 150 m2

WAX CARE PLUS

Det rekommenderas att behandla golvet med wax care plus direkt efter läggningen.

Till första underhållsbehandling av nylagda golv samt till periodiskt underhåll.

1 liter räcker till ca. 110 m2

MAGIC CLEANER

Till grundrengöring av kraftigt nedsmutsade golv. Tar bort smuts, fett, nikotin och rester av andra skötselmedel.

1 liter räcker till ca. 100 m2

Wash CareWax Care PlusMagic Cleaner
TrafikDaglig rengöringPeriodiskt underhållGrundrengöring
Hemmamiljö med lite trafik, t.ex. vardagsrum, sovrum.Var 5:e till 7:e dag1-2 ggr/årEnligt visuell bedömning
Hemmamiljö och offentlig miljö med medelhård trafik, t.ex. trapphus, korridorer, kontor.Var 3:e till 5:e dag2-4 ggr/årEnligt visuell bedömning
Offentlig miljö med hård trafik, t.ex. restauranger, butiker, skolorTill och med varje dag1-2 ggr/månadEnligt visuell bedömning

OBS! Golvet skall rengöras och underhållas bara med medel som är avsedda för oljade golv.
* Använder man rengörings- och skötselmedel till naturoljade golv från andra tillverkare än Barlinek, kan missfärgningar och fläckar uppstå både på pigmenterade och opigmenterade ytor. Dessutom kan glansen och halkvärdet förändras. Barlinek svarar inte för möjliga skador uppstådda på grund av att man använt medel från andra tillverkare än Barlinek.

Alla rekommendationer angående hur ofta golvet skall rengöras/underhållas är bara indikationer eftersom frekvensen beror på golvets verkliga användning. Med hänsyn till det ovan nämnda kan dessa rekommendationer inte utgöra något garantianspråk. Sand och utspillda vätskor påverkar trägolven mycket negativt så de skall avlägsnas omedelbart. Grundrengöring med Magic Cleaner skall utföras sällan och kan påflyttas i tid om golvet rengörs regelbundet, vilket behåller det i gott skick.