fbpx

LÄGGNING PARKETTGOLV PÅ LIM

Förpackningar med inköpt trägolv ska placeras vågrätt i det rum där Barlinek parkettgolv ska läggas i minst 48 timmar utan att man packar upp paketet.   Cementunderlagets fuktighet bör uppgå till maximalt 2 % och anhydrit upp till 0,5% mätt med hjälp av CM metoden. Den relativa luftfuktigheten bör ligga inom intervallet från 45% till 60%. Temperaturen under montering och bruk ska ligga mellan 18°C  och 24°C (64,4°F och 75,2°F).

LÄGGNING AV TRÄGOLV PÅ LIM

Syftet med att lägga ett trägolv på lim är att fästa det och binda det permanent till substratet så att det i framtiden inte uppstår något fel under många års användning och olika golvbelastningar. Det limmade trägolvet är mycket lättare att renovera – slipning.  Montering av trägolv med hjälp av lim ökar den akustiska komforten i utrymmet vilket gör att golvet är tyster och stegljuden dämpas.

Lösningsmedelsbaserade lim och dispersionslim får inte användas. Det rekommenderas att använda enkomponentlim av följande typer: PU (polyuretanlim), MS (silanbaserade lim), MSP (MS polymerlim) som är avsedda för limning av färdigbehandlade parkettgolv.

LÄGGNING AV TRÄGOLV PÅ LIM

Vid montering av trägolv på lim så lägger man inget substrat.  Det enda elementet mellan undrerlaget och golvbrädan är lim.

Detsamma gäller vid flytande golvläggning som också börjar med beredning av substratet.  Man ska se till att jämnheten bibehålls och mäta om den har rätt fuktighet samt kontrollera dess uthållighet.

Underlag för kompositbrädor bör uppfylla följande uthållighetsvillkor:

– Undergolvets draghållfasthet skall vara minst 1.2 N/mm2

Vid golvläggning av trägolv på lim krävs verktyg. Skillnaden är den att det krävs ett ytterligare verktyg som är en grovtandad spackelspade (här rekommenderas B11 spackeln med ett avstånd på 11 mm mellan varje tand).  Limmets effektivitet vid ett sådant tandavstånd på spackeln uppgår till cirka 1,0 till 1,2 kg/m2.

När substratet har förberetts på detta sätt så kan man påbörja primeringsprocessen.  Primern ska förberedas i enlighet med tillverkarens rekommendationer.  Använd en färgrulle, applicera den jämnt på substratet och undvik att lämna efter dig pölar.  Vid användning av Barlinek primer så kan man påbörja limningen efter 120 till 150 minuter.

LIM FÖR PARKETTGOLV

Limmet (exempelvis lim från Barlineks sortiment – Barlinek 1K 950 med en komponent, med en lämplig elastisk fog) ska appliceras noggrant i substratet med hjälp av B11 grovtandad spackel. Slutligen ska man forma en tandad limyta utan att den blir överdrivet tillplattad.  Limmet ska appliceras på subtratet och förberedningen får ej överstiga cirka 2 rader. Efter limning av golvbrädorna måste du trycka dem mot subtratet, vilket i praktiken innebär att du kommer att placera resterande förpackningar i andra utrymmen. Du kan vara säker på att varje plats kommer att bli enhetligt limmad om du trycker på golvet på detta sätt och limmet kommer att fästas vid hela golvets underdel.

LÄGGNING AV TRÄGOLV PÅ LIM

Polyuretan silan lim med en komponent som kombienrar polyuretan och silan limmets fördelar.  Den är lämplig för limning av laminerade golvbrädor, massiva golvbrädor, parkettmosaik, traditionell, skiktad industriell 16-22 mm parkett, exotisk som kombinerar fjäder och inloppsanslutning.  Limmet kan användas på antihydrisk och cementspackel, betong och genomslipad OSB. Den passar till golvvärme.  Det innehåller inte lösningsmedel. Den är flexibelt efter inställningen, men framförallt säker för det färdiga lackerade och oljade golvet, eftersom smuts och  lim kan avlägsnas utan att golvet skadas även efter några dagar. Limet bör endast användas inomhus.

LIMNING AV PARKETTGOLV – FÖRDELAR

  • tyst golv – mest effektiv vid absorbering av chockljud
  • möjlighet till läggning på stora ytor utan att tillämpa dilatation
  • limning rekommenderas även om golvet har golvvärme installerat enligt principen ”ju mindre under brädan desto lättare tränger värmen in”
  • limmat golv är lättare att renovera – slipning