fbpx

EKOLOGI

Barlinek värnar om miljön och är engagerat i projekt som syftar till att bevara naturen. Vi vet hur viktigt det är att ta hand om miljön omkring oss, och eftersom vi driver vårt företag på ett ansvarsfullt sätt försöker vi aktivt påverka utvecklingen av ekosystem som vi alla lever i.

KUND-SKOGEN – 1 FÖR 1 PRINCIPEN

I dagsläget växer nästan 18 miljoner träd i Barlineks kund-skog.

Skogarna är karaktäristiska ekosystem i Polen och täcker 29 % av landet. De erbjuder tusentals djurarter en fristad, skyddar jorden mot markerosion och deras betydelse för allas vårt välbefinnande kan inte överskattas. Det är tack vare skogarna som vi kan andas frisk luft, koppla av i orörda omgivningar och glädjas över närheten till naturen.

Med framtida generationers bästa för ögonen, och för att skogarna ska bevaras i bästa tänkbara tillstånd, föryngras och utökas skogarna systematiskt. Barlinek Group – Polens största tillverkare av trägolv och en av världens marknadsledare – har deltagit mycket aktivt i det arbetet.

Inspirationen bakom företagets arbete, känt som 1 för 1 principen, är tanken att kompensera naturen för den värdefulla råvaran som trä utgör.

Tack vare Barlineks initiativ växer numera nästan 18 miljoner nya träd.

Projektet innebär att företaget delfinansierar köpet av trädplantor för varje såld förpackning Barlinek-brädor till våra kunder. Projektets första trädplanta satte sina rötter år 2000 i Bogdaniec-skogen i vojvodskapet Lubuskie. Bara under förra årets planteringskampanj växte Barlineks kund-skog med över 1,5 miljoner plantor, och den övervägande majoriteten av träden delfinansierades av företaget i Polen. Företaget har även bekostat 1 200 000 plantor i Ukraina, samt i regionerna Vinnitsa och Ivano-Frankivsk.

1 för 1-programmet täcker skogsinspektorat i 4 områden – Lubuskie, Västpommern, Pommern och Wielkopolskie. Programmet har varit i gång i Ukraina sedan år 2007 och hittills har nästan en halv miljon träd planterats. Det senaste tillskottet till programmet är Ryssland, där Barlinek kan ståta med 137 000 planterade träd.

Barlineks kund-skog växer hela tiden. Några av träden i skogen är tio år gamla och nya träd planteras ständigt. Därför har företagets kunder all andning att fira. Dels kan de njuta av sitt vackra, naturliga trägolv, dels vet de att träd planteras som framtida generationers kommer att ha glädje av.

BARTEK-EKEN

Den berömda eken som går under namnet Bartek växer i Zagnańsk i vojvodskapet Świętokrzyskie. Eken tillhör arten vanlig ek, eller skogsek, som är en inhemsk ekart i Polen. Den har grönaktiga, randiga ekollon på en lång stängel. Bartek är Polens mest kända träd och är en av landets tre äldsta ekar. Under mellankrigstiden utsåg en särskild tävlingsjury eken som Polens magnifikaste och värdefullaste naturmonument.

Enligt traditionen är eken 1 200 år gammal, men forskare brukar uppskatta dess ålder till mellan 700 och 1 000 år. Trots ekens höga ålder och allt den har varit utsatt för under årens lopp växer den fortfarande och bär frukt. Varje år fylls trädets enorma grenar med ekollon. Förut hade eken 14 huvud- och 16 sidogrenar. Numera har eken kvar 8 huvudgrenar, men den håller på att murkna och kan inte längre kan bära upp sin egen stora vikt eller klara kraftig blåst.

VAD BÖR DU KÄNNA TILL OM DET HÄR TRÄDET?

Det finns många legender om eken. En legend berättar att själve Boleslav den snedmynte, en polsk kung i början på 1100-talet, har vilat under Bartek. Enligt en annan legend ska den polska krigarkungen Jan III Sobieski på 1600-talet ha gömt en flaska vin, en sabel och en osmansk luntbössa i en av ekens ihåligheter när han återvände från slaget vid Wien.

Barteks officiella mått är:

  • diameter på 130 centimeters höjd (brösthöjd) – 314 cm
  • omkrets i brösthöjd – 985 cm,
  • omkrets i markhöjd – 1 340 cm
  • höjd – 30 m,
  • kronans diameter – ca 40 m
  • trävolym – över 70 m3.

Kungen bland Polens träd behöver konservering, vård och allmän skötsel. Barlineks engagemang hjälper till att bevara denna historiska ek för framtida generationer.

VI RÄDDAR FALKAR

Under flera år har vi systematiskt återbördat unga pilgrimsfalkar till Barlineks vilda, djupa skogar. Var kommer dessa falkar ifrån? Dessa utrotningshotade rovfåglar planteras ut till sin naturliga hemvist inom ramen för ett projekt som vill rädda arten. Projektet möjliggörs med hjälp av ett mångårigt ekonomiskt stöd från Barlinek S.A. Så här långt har 55 av dessa vackra fåglar återfått friheten.

Fågelskötarna bemödar sig om att ungfåglarna växer upp under förutsättningar som är så lika dem i naturen som möjligt. Nästa steg är att hänga upp speciella korgar med ungfåglar i träd på platser i hjärtat av Barlinek-skogen. Fåglarna sitter i dessa burar under två till tre veckor innan skötarna öppnar burluckan.

Ungfåglarna känner sig osäkra i naturen till att börja med och några väljer att stanna kvar i buren ett tag. Andra ungfåglar flyger runt på stället där de släpptes utan att våga sig vidare. Fåglarna matas och övervakas tills de klarar sig helt på egen hand, vilket vanligen tar tre veckor. Alla fåglarna ringmärks så att de kan studeras i framtiden.

Barlinek-skogens vidsträckta område förefaller vara en perfekt jaktmark för pilgrimsfalkar och erbjuder dem utmärkta häckningsvillkor i trädtopparna, men fåglarnas beteende gör dem svåra att studera. Falkarna byter jaktrevir regelbundet och flyger ofta över Polens gräns i väster. Flera av falkarna som föddes upp inom ramen för projektet häckar numera i Tyskland.

Pilgrimsfalken blev utrotningshotad i Polen och övriga Europa på 1960-talet. Beståndet minskade kraftigt på grund av den tidens storskaliga användning av kemikalier som bekämpningsmedel. Bekämpningsmedlet samlades i fåglarnas kroppar och gifterna rubbade fåglarnas kalkbalans, så att äggens skal blev för tunna för att bära upp de ruvande honorna. När man insåg hur katastrofalt beståndets minskade startade ett intensivt arbete med att föda upp pilgrimsfalkar, och sedan för att finna vägar att återinföra dem i naturen. En av dessa vägar, som inkluderar konstgjorda fågelbon och kallas för testflyg-metoden, används i Barlinek-skogens inspektorat. Inspektoratets vidsträckta skogsområden tillgodoser fåglarnas alla behov och erbjuder utmärkta förutsättningar för deras utveckling.

Falkar väljer att bygga bon i trädtopparna. Men om de drivs ut ur skogarna kan de ibland välja att bygga sina bon på olämpliga platser, som exempelvis skorstenar i övergivna industriområden eller på höga byggnaders tak.

Projektet leds av Barlinek S.A. i samarbete med skogsvårdsmyndigheten i Barlinek och Falcon Association for Wild Animals (Sokół).

Mer information om falkar finns på www.peregrinus.pl – Falcon Association for Wild Animals (Sokół).

TRIGENERATION – DET VILL SÄGA INVESTERING I BARLINEKS EKOLOGI

I oktober 2018 lanserade Barlinek-företaget en Trigenerations enhet i sin Barlinek fabrik. Enheten består av en biomassapanna som eldas med flis (avfall från produktion av Barlinek plankan), med en kapacitet på 25 MWt. Den innehåller en mottrycksångturbin tillsammans med en 5,5 MW

All termisk energi tillverkas för anläggningens behov, och eltillverkningen gör det möjligt för oss att täcka cirka 60% av anläggningens elbehov. Lanseringen av Trigenerationen i Barlinek fabriken resulterade i en minskning av växthusgasutsläppen uttryckt i Mg (ton) CO2e (koldioxidekvivalenter) med över 70%.
För närvarande täcker vår egen elproduktion cirka 60% av efterfrågan på el hos Barlinek fabriken och 100% värmeenergibehovet som behövs för produktionsprocesser.

VI STÖDJER BARN VIA STIFTELSEN ”FABRYKI MARZEN”

VI STÖDJER BARN VIA STIFTELSEN ”FABRYKI MARZEN”
Stiftelsen Fabryki Marzen hjälper personer med svår ekonomisk ekonomisk och som förlorade sin materiella egendom på grund av en olyckshändelse. situation. Vi hjälper dessa personer att renovera deras hem. Vi hjälper till att renovera och inreda deras hem. Vi är glada att vi kan hjälpa till tillsammans med stiftelsen genom att ge en gåva.
Se mer
STIFTELSEN FABRYKI MARZEN SOM TILLVERKAR GODA TING
Stiftelsen Fabryki Marzen arbetar med att hjälpa familjer med barn i svåra bostads- och livssituationer. Stiftelsen satsar särskilt mycket på att hjälpa de yngstas situation. Stiftelsen Fabryki Marzen skapades för att dela med sig och för att göra något gott. De hjälper personerna genom att förbättra deras levnadsvillkor och genomföra renoveringar och inreda hem och bostäder.
Stiftelsen ”Fabryki Marzeń” ger också stipendier till begåvade unga konstnärer som inte har råd att förbättra sina färdigheter och leder workshops för personlig utveckling för ungdomar.
Barlinek företaget samarbetar med stiftelsen Fabryki Marzen genom att överlämna Barlinek Plankan.
Se mer information om „Fabryki Marzeń” på www.fabrykimarzen.orgv

VI HJÄLPER BARN

Ekologi är inte det enda området där Barlinek är socialt engegerat. I flera år har vi hand om människor i nöd, särskilt barn, genom att ge dem ekonomiskt och materiellt stöd.
Denna hjälp går också ut på att vi ger våra golv till allmännyttiga institutioner.
Våra produkter har hjälpt bland annat följande institutioner. Bullerbyn stiftelsen, Specialskolan nr 31 i Bydgoszcz, Stiftelsen ett hjärta för barnen och Psykoonkologicentret.