fbpx

BARLINEK PARKETT

Barlinek parkett är uppbyggd inte i ett utan i tre skikt äkta trä lagda i en modern korskonstruktion. Konstruktionen gör att golvet är mer stabilt. Golvets korslagda skikt motverkar träets naturliga rörelser som uppstår på grund av temperatur- och luftfuktighetsvariationer. Lamellparkett är en perfekt lösning då man monterar golvet över ett golvvärmesystem.

FÖRDELAR MED BARLINEK PARKETT:

 • är 100% trä
 • kännetacknas av en stabil konstruktion
 • är uppbyggd på ett sätt som motverkar rörelser i golvet som uppkommer på grund av fuktvariationer i luften
 • monteras snabbt och enkelt och du kan göra det själv
 • är färdig att gå på strax efter läggningen
 • kan slipas vid behov

naglowekmain2

100% TRÄ

Barlinek parkett är en ädel naturlig produkt, tillverkad av äkta trä. Trägolv är hälsovänligare och betydligt mer hållbara än deras syntetiska imitationer. Till skillnad från laminatgolv känns trägolv varma under fötterna. De joniserar luften, är antistatiska, attraherar ingen damm och minskar mängder av kvalster. Med hänsyn till dessa egenskaper rekommenderas trägolv för allergiker. De ger också en god ljudisolation och tack vare sina hygroskopiska egenskaper reglerar de inneklimatet i rummet. Dessutom kan Barlinek parkett slipas och renoveras flera gånger.

GOLVVÄRME

Inte alla trägolv är lämpliga för golvvärme. Barlinek parkett – tack vare sin konstruktion med korslagda skikt – är en mycket bra värmeledare och kan monteras över både elekriska och vattenburna golvvärmesystem. Det är en av dess fördelar jämfört med massiva golv. Golvet kan läggas på två sätt över värmesystem – som ett flytande golv eller genom att limmas mot betongunderlaget.

EN STABIL KONSTRUKTION

Vårt klimat är en riktig utmaning för trägolv. Fuktkvoten i träet varierar på grund av luftfuktigheten. Det är en anledning till att traditionella trägolv ibland knirrar, sväller eller krymper så att det uppstår springor mellan brädorna. Detta gäller inte Barlinek parkett som är uppbyggd inte i ett utan i tre korslagda skikt trä. Konstruktionen motverkar träets naturliga rörelser och ger en balans mellan brädans enskilda skikt. Detta garanterar att golvet är stabilt oberoende av vilka väderomständigheter som råder utomhus.

Slitskikt – Europeisk eller exotisk hårdträ ytbehandlat med lack eller olja.

Mellan-och bottenskikt – Lameller av mjukträ.

SNABB MONTERING

Barlinek parkett kan läggas flytande, dvs. utan lim tack vare de moderna klicksystemen. Det är en snabb och enkel metod som låter att lägga golvet själv utan att anlita en professionell golvläggare. Den möjliggör också att demontera och lägga om golvet om det behövs. Parketten kan till och med monteras genom att limmas mot betongunderlaget. Golven levereras fabriksbehandlade med högkvalitativa lackar eller oljor vilket innebär att man inte behöver ytterligare behandla dem innan de tas i bruk. De är färdiga att gå på strax efter läggningen.

MODERNA LÅSSYSTEM

Tack vare BARCLICK® på långsidan och Barlock 5Gc på kortsidan lägger man golvet snabbt och enkelt utan lim.
Crosslock är Barlineks nya låssystem på brädans kortsida som låter montera den klassiska fiskbensparketten snabbt, enkelt och rent.

BARLCOK 5GC LÅSSYSTEM

 • snabbt – 25% snabbare montering
 • utan hjälp – man behöver inte vara en professionell golvläggare
 • rent och bekvämt – inga stora nedsmutsningar under golvläggning
 • säkert – lite risk att skada golvet vid montering eller demontering

BARCLICK LÅSSYSTEM

 • Snabb och enkel läggning
 • Golvet kan användas direkt efter läggningen
 • Starka och hållbara fogar mellan brädorna
 • Det går bra att montera golvet flytande (utan lim)
 • Golvet kan monteras över ett golvvärmesystem.

CROSSLOCK LÅSSYSTEM

 • Ren, snabb och enkel montering utan användning av några tekniskt avancerade verktyg
 • Monteringssystem utan uppdelning i högra och vänstra stavar
 • Ingen risk att skada låssystemet under montering.

MÖNSTER

Olika mönster på Barlinek parkett med hänsyn till antalet stavar.

MULTI-STAV

Varje bräda har sex stavar på bredden. Brädorna är 180 mm breda och 2200 mm långa. De finns i DECOR linje.

3-STAV

Slitskiktet på dessa golv är tre stavar brett. Golvet liknar en traditionell stavparkett i sitt utseende.

1-STAV

Slitskiktet på 1-stavsplankor sågas i ett stycke. Golvet liknar massiva trägolv i sitt utseende.

TRÄEGENSKAPER

Trägolv är en naturell produkt och varje bräda ser unik ut.

MYCKET STORT ANTAL TRÄEGENSKAPER

 • Varierande färg,
 • Små, medelstora och stora sunda kvistar,
 • Små, medelstora och stora lagda kvistar samt lagda sprickor,
 • Ytved,
 • Märgstråle,
 • Tydligt rustikt mönster.

STORT ANTAL TRÄEGENSKAPER

 • Varierande färg,
 • Små, medelstora och stora sunda kvistar,
 • Små, medelstora och stora lagda kvistar samt lagda sprickor,
 • Ytved längs kanterna,
 • Märgstråle.

MEDELSTORT ANTAL TRÄEGENSKAPER

 • Varierande färg,
 • Små, medelstora och stora sunda kvistar,
 • Små, medelstora och stora lagda kvistar samt lagda sprickor,
 • Ytved,
 • Märgstråle.

SMÅ KVISTAR

 • Varierande färg,
 • Små och medelstora sunda kvistar,
 • Små och medelstora lagda kvistar samt lagda sprickor,
 • Ytved längs kanterna,
 • Märgstråle.

NEDMONTERAD BRÄDA FRÅN BARLINEK

Begagnade nedmonterade brädor ska lämnas till återvinningsstation med källsortering. Detta gäller även brädor som blivit över efter montage.